Αναλύσεις Υπολλειματικότητας Φυτοφαρμάκων στους καρπούς

Μάϊος 2019

Ιούνιος 2018

Ιούνιος 2017

Ιούνιος 2016

Ιούνιος 2015

Χημική και Μικροβιολογική Ανάλυση Νερού

Μάϊος 2019

Βιολογική Πιστοποίηση

Έγγραφο βιολογικής πιστοποίησης

Ολοκληρωμένη Διαχείριση – Global G.A.P.

Αναζητήστε τα στοιχεία μας με τον κωδικό 4063061000279

Αναλύσεις και έλεγχοι στο φυτώριο

Analisi 5442 Fytorio Mpenakeio Analisi 5540 Xorafi Mpenakeio