Ονομασία Φυτού – Μπλε μούρα και μύρτιλλα

Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται λανθασμένα ευρέως το όνομα μύρτιλλα για να περιγράψει όλα τα είδη αυτού του γένους. Αν και τα μύρτιλλα έχουν συγγένεια με τα μπλε μούρα και συγκεκριμένα ανήκουν στο ίδιο γένος ωστόσο έχουν και σημαντικές διαφορές.

Ο πιθανότερος λόγος που υπάρχει αυτή η σύγχυση ίσως να είναι οτι η χρήση του φυτού και των καρπών του ξεκίνησε σχετικά πρόσφατα στην χώρα μας σε μεγάλη κλίμακα και το φυτό που έχει την μεγαλύτερη ομοιότητα με τους καρπούς των μπλε μούρων είναι τα μύρτιλλα. Οπότε ίσως αποτέλεσε έναν τρόπο για να γίνει αναγνωρίσιμο.

Αξίζει βέβαια να αναφερθεί ότι η χρήση της λέξης μύρτιλλο έναντι της φράσης μπλε μούρο είχε το πλεονέκτημα ότι το έκανε πιο διακριτό και ξεχωριστό ώστε να αποφευχθεί η σύγχυση του με τα βατόμουρα (blackberries) και την μουριά (mulberry). Δυστυχώς οι ελληνικές ονομασίες προκαλούν σύγχυση. Ευτυχώς η μουριά δεν παράγει μπλε χρώμα καρπών, διαφορετικά ακόμα και το μπλε μούρο δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και η ονομασία μύρτιλλο ίσως να ήταν μονόδρομος. Όπως και τα βατόμουρα που αν γίνει ανάλυση της λέξης θα μπορούσε να καλύπτει όλα τα θαμνοειδή μούρα (βατος + μούρα), στην Ελλάδα παραπέμπει αποκλειστικά στα blackberries. Αξίζει να δει κανείς την ελληνική και την αγγλική έκδοση στη wikipedia της λέξης μούρο:
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BF
http://en.wikipedia.org/wiki/Berry

Το Μύρτιλλο

Η λατινική ονομασία του μύρτιλλου είναι Vaccinium Myrtillus και η κοινή του ονομασία ειναι:
bilberry – English[1]
blaeberry – English[1]
dwarf bilberry – English[1]
whinberry – English[1]
whortleberry – English[1]
myrtille – French[1]
Heidelbeere – German[1]
aojiku-sunoki – Japanese Rōmaji[1]
hime-usunoki – Japanese Rōmaji[1]
mirtilo – Portuguese (Brazil)[1]
uva-do-monte – Portuguese (Brazil)[1]

Blåbär – Sweden

winberry, windberry, wimberry, myrtle blueberry and fraughan[2]

Το Μπλε Μούρο

Το είδος το οποίο ειναι διαδεδομένο και έχει εμπορική αξία είναι το δενδρώδες μπλε μούρο (Highbush Blueberry) και συγκεκριμένα το Vaccinium Corymbosum[3].

Βάση Ταξινόμησης των Η.Π.Α.

Σύμφωνα με την βάση ταξινόμησης των Η.Π.Α. [4] όλα τα βακκίνια ονομάζονται κοινώς ως μπλε μούρα και στην συνέχεια υπάρχουν πιο συγκεκριμένες ονομασίες, όπως:
Μπλε μούρα Αλάσκας – Alaska blueberry, Vaccinium alaskaense
Μπλε μούρα χαμηλής ανάπτυξης – lowbush blueberry, Vaccinium angustifolium
βορεινά μπλε μούρα – northern blueberry, Vaccinium boreale
μπλε μούρα υψηλής ανάπτυξης ή δενδρώδη μπλε μούρα – highbush blueberry, Vaccinium corymbosum
μύρτιλλα – whortleberry, Vaccinium myrtillus
μύρτιλλο νάνος – dwarf bilberry, Vaccinium cespitosum

Με βάση αυτήν την ταξινόμηση η κατάταξη του μύρτιλλου[5] έχει ως εξής:
Kingdom Plantae – Plants
Subkingdom Tracheobionta – Vascular plants
Superdivision Spermatophyta – Seed plants
Division Magnoliophyta – Flowering plants
Class Magnoliopsida – Dicotyledons
Subclass Dilleniidae
Order Ericales
Family Ericaceae – Heath family
Genus Vaccinium L. – blueberry
Species Vaccinium myrtillus L. – whortleberry

Ενώ των μπλε μούρων ως[6]:
Kingdom Plantae – Plants
Subkingdom Tracheobionta – Vascular plants
Superdivision Spermatophyta – Seed plants
Division Magnoliophyta – Flowering plants
Class Magnoliopsida – Dicotyledons
Subclass Dilleniidae
Order Ericales
Family Ericaceae – Heath family
Genus Vaccinium L. – blueberry
Species Vaccinium corymbosum L. – highbush blueberry

Ταξινόμηση με Τμήματα

Σύμφωνα με άλλη ταξινόμηση τα βακκίνια χωρίζονται σε τμήματα[7] κι έτσι τα μύρτιλλα[8] ανήκουν στο ομώνυμο τμήμα μύρτιλλα[9] ενώ τα μπλε μούρα στο τμήμα κυανόκοκκα[10].

Στα μύρτιλλα υπάρχουν τα εξής είδη:
Species: V. calycinum – V. cespitosum – V. deliciosum – V. dentatum – V. membranaceum – V. myrtillus – V. ovalifolium – V. pahalae – V. parvifolium – V. praestans – V. reticulatum – V. scoparium

Ενώ στα μπλε μούρα τα εξής:
V. angustifolium – V. boreale – V. caesariense – V. corymbosum – V. darrowii – V. elliottii – V. formosum – V. fuscatum – V. hirsutum – V. koreanum – V. myrsinites – V. myrtilloides – V. pallidum – V. simulatum – V. tenellum – V. virgatum

Ομοιότητες

Ανήκουν και τα 2 στο γένος των βακκινίων.
Τα μύρτιλλα, όπως και τα μπλε μούρα έχουν μπλε χρώμα καρπών.

Διαφορές

Τα μύρτιλλα παράγουν έναν ή 2 καρπούς σε ζεύγος ενώ τα μπλε μούρα σε συστάδες / τσαμπιά.

Στα μύρτιλλα η σάρκα των καρπών ειναι κόκκινη – ροζ και αφήνει χρώμα στα δάχτυλα, τα χείλη και την γλώσσα οταν τους τρως ενώ των μπλε μούρων ειναι άσπρη προς πράσινη.

http://en.wikipedia.org/wiki/Bilberry

Συμπερασματικά

Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι η λέξη μύρτιλλο χρησιμοποιείται ως ονομασία για ένα συγκεκριμένο είδος ή το πολύ για το τμήμα αναλόγως της κατηγοριοποίησης, ενώ η ονομασία μπλε μούρα περιλαμβάνει μια πληθώρα ειδών είτε συμπεριλαμβανομένων και των μυρτίλλων ως άγρια μπλε μούρα σύμφωνα την αμερικάνικό υπουργείο γεωργίας και την κοινή ονομασία σε πολλές χώρες είτε ως ξεχωριστό τμήμα. Δηλαδή είτε τα μύρτιλλα είναι υποσύνολο των μπλε μούρων είτε ένα ανεξάρτητο τμήμα. Στην Ελλάδα λανθασμένα παρατηρείται το αντίστροφο, η λέξη μύρτιλλο να χρησιμοποιείται ως υπερσύνολο όλων και να συγχέεται με το είδος του δενδρώδους μπλε μούρου.

Στην παρούσα ιστοσελίδα ακολουθείται η ταξινόμηση των τμημάτων και για τον λόγο αυτό όπου χρησιμοποιείται η λέξη μπλε μούρα θα αναφερόμαστε ουσιαστικά στο τμήμα των κυανόκοκκων και για συντομία στο είδος vaccinium corymbosum το οποίο είναι το πιο δημοφιλές αυτού του τμήματος, ενώ η λέξη μύρτιλλο θα χρησιμοποιείται για το τμήμα των μυρτίλλων και πιο συγκεκριμένα στο ομώνυμο είδος.

Παρεμφερείς Πληροφορίες

http://www.innvista.com/health/foods/fruits/blueberr.htm – Τελευταία πρόσβαση: 09/05/2011
http://www.suite101.com/content/difference-between-blueberries-and-bilberries-a347544 – Τελευταία πρόσβαση: 09/05/2011

Αναφορές

3629    Εισαγωγή  
Total 0 Votes:

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?